ĐỒ GỖ BỊ GIÃN NỞ, CONG VÊNH VÀO MÙA HÈ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC