GIÁ THÀNH GỖ TỰ NHIÊN VÀ GỖ CÔNG NGHIỆP KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?