GỖ MFC VÀ MDF CÁI NÀO TỐT HƠN?NÊN DÙNG LOẠI NÀO HƠN?