SỬ DỤNG ĐỒ GỖ CÔNG NGHIỆP CÓ GÂY HẠI CHO SỨC KHOẺ KHÔNG?